YAZ STAJ PROGRAMI
Staj süresi 18 Haziran-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında 45 iş günüdür. Haftasonu iş günü kabul edilmez. Zorunlu stajı olanlara öncelik tanınacaktır.

Staja yabancı uyruklu üniversite öğrencileri de başvurabilir. Staj faaliyetleri Türkçe yürütüleceği için yabancı uyruklu adayların Türkçe bilmeleri zorunludur. Stajyerlerin metin yazabilecek, araştırma ve çeviri yapabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir.

Staj çalışmaları Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü veya Yeni Ekonomi Derneği Genel Merkezi (Cihangir) bünyesinde yapılacaktır. Ofis dışında çalışmaya Staj Sorumlusu izin verebilir. Stajyerler 09.00-17.00 saatleri arasında günde sekiz saat çalışmak zorundadır. Stajyerlerin staj süresi boyunca herhangi bir iş veya staja devam etmesi yasaktır.

İşleri bilinçli olarak aksatan, devamsızlık yapan, belirlenmiş gün sayısını doldurmayan, staj içeriğindeki çalışmaları tamamlamayan veya belirtilecek toplantı ve eğitimlere katılmayan stajyerlerin stajları Staj Sorumlusu tarafından tek taraflı olarak sona erdirilir ve stajları onaylanmaz. Stajyerler sona erdirilen stajları için hak talep edemezler.

Kurallar Yeni Ekonomi Derneği Staj Yönetmeliği içeriğine dayanılarak hazırlanmıştır.