YAZ STAJ PROGRAMI
İnsan Kaynakları (Yetkinlik Yönetimi) Stajyeri
Günümüzde ve gelecekte iş dünyasının ihtiyaç duyacağı yetkinlikler ve meslekler ile dünya genelinde yetenek kıtlığı yaşayan ülkeler ve üretilmiş olan çözümler araştırılıp bilgi notu haline getirilecektir. İnsan kaynakları alanındaki yazılımlar ve internet siteleri araştırılacak, insan kaynaklarına dair raporlar incelenecektir.

Eğitim Sistemleri Stajyeri
Ulusal ve uluslararası endekslerde ön planda olan ülkelerin zorunlu eğitim sistemleri ve yükseköğretim sistemleri araştırılacak ve bilgi notu haline getirilecektir. Bu araştırma esnasında öğrencilerin içsel motivasyonlarını geliştirilen unsurlar ayrıca ele alınacaktır.

Kurum Kültürü (Kapsayıcılık) Stajyeri
Kapsayıcı birey, kapsayıcı kurum ve kapsayıcı ekonomi kavramları araştırılacak, röportajlar yapılacak, bu konudaki yayınlar derlenecek ve kapsayıcılığın kalkınma için önemine dair bir rapor hazırlanacaktır.

Ekonomik ve Kültürel Kent Tasarımları Stajyeri
Dünya üzerindeki ekonomi ve kültür temelli kent tasarımları incelenecek, trendler ele alınacak ve rapora dönüştürülecektir. Türkiye’de ekonomi ve kültür temelli kent tasarımları için olası yer ve alanlar araştırılacaktır.

Bilgi Merkezi Stajyeri
Yeni ekonomi ve bağlantılı alanlarında açık kaynakların (Türkçe ve İngilizce kitap, makale, tez ve rapor) arşivlenmesi ve internet sitesi üzerinden güncellenmesi işlemlerini gerçekleştirilecektir. Kaynaklardan özetler ve sunumlar çıkarılacak, çeviriler yapılacaktır. Uzun vadeli staja dönüşebilecektir.

Belirtilen alanlar dışında staj yapmak isteyenler başvuru alanında diğer kısmından staj alanı önerisinde bulunabilirler. Yazılım ve tasarım alanındaki başvurular öncelikli değerlendirilecektir.